Disclaimer

Door de Cagiva-site te bezoeken en te raadplegen accepteert u de onderstaande voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot de Cagiva-site is gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn.

Copyright © 2010 MOTOMONDO B.V., IJsselstein (Importeur in de BeNeLux van de merken: 'MV Agusta', 'Cagiva' en 'Husqvarna Motorcycles')

Inhoud
De Cagiva-site bevat informatie over de producten en de aanbiedingen van MV Agusta Motor SPA. De Cagiva-producten die op deze site zijn beschreven, zijn alleen in de BeNeLux (Belgie, Nederland, Luxemburg) te koop en promotiecampagnes op deze site zijn alleen van toepassing in de BeNeLux (Belgie, Nederland, Luxemburg).
Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Deze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van informatie die u bij de erkende Cagiva-dealer kunt vinden.

De informatie op deze site is zo volledig mogelijk. MotoMondo B.V. behoudt zich echter het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen.

Prijzen van Cagiva-producten
De prijzen op de Cagiva-site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de prijzen van een erkende Cagiva-dealer. De aankoop van een Cagiva-product vindt plaats volgens de voorwaarden van de individuele verkoopovereenkomst.

Gebruik van cookies
MotoMondo B.V. gebruikt de cookie-technologie om het door u gevolgde traject naar de Cagiva-site in kaart te brengen. Zo kan MotoMondo B.V. de verrichtingen van de gebruikers op deze site registreren en kan zij de Cagiva-site evalueren en verbeteren, zodoende deze beter te laten aansluiten op uw wensen. MotoMondo B.V. gebruikt deze technologie niet om inlichtingen over individuele gebruikers te verzamelen, zodat er geen specifieke informatie over u wordt bijgehouden of gebruikt. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden.

Persoonlijke gegevens/berichten van gebruikers
Alle persoonlijke gegevens die u MotoMondo B.V. via de Cagiva-site toevertrouwt, zullen uitsluitend door MotoMondo B.V. worden gebruikt om haar dienstverlening te verbeteren. MotoMondo B.V. stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. MotoMondo B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om ongevraagd berichten of informatie toe te sturen en evenmin zal MotoMondo B.V. uw gegevens uitwisselen of aan derden verkopen zonder uw toestemming.

Ondanks het feit dat MotoMondo B.V. geenszins verplicht is de berichten die door de gebruikers op de Cagiva-site worden achtergelaten te controleren of te herzien en er evenmin enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvaardt, behoudt MotoMondo B.V. zich het recht voor om dergelijke gebruikersberichten regelmatig te controleren en zonder verdere rechtvaardiging van de site te verwijderen.

Copyright
Alle informatie op de Cagiva-site is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, de tekst, de foto’s en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en u mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, hetzij toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MotoMondo B.V.

Handelsmerken
Alle handelsmerken, logo’s en servicevermeldingen op deze site zijn eigendom van de MotoMondo B.V. of van derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de MotoMondo B.V. of de desbetreffende derde, al naar gelang het geval.

Hyperlinks
De Cagiva-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. MotoMondo B.V. geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid
Hoewel MotoMondo B.V. alles in het werk stelt om de correcte meest recente informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. MotoMondo B.V. wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en de volledige inhoud ervan worden ‘als zodanig’ ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Beperkte aansprakelijkheid
MotoMondo B.V. wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van of op een of andere manier te maken heeft met uw toegang tot of het gebruik van de Cagiva-site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de Cagiva-site.

Aanpassing van het beleid
MotoMondo B.V. behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Importeur: MotoMondo B.V.